Veterináři

MVDr. Lukáš Pavlačík, Ph.D.
Telefon: 776 571 165
KVL č. 4623

V roce 2001 ukončil studium na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno
se získáním akademického titulu MVDr..

V letech 2001 - 2003 studoval a obhájil disertační práci v doktorském
studijním programu v oboru Choroby volně žijích zvířat a zvířat zoologických
zahrad na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno s udělením
akademického titulu Ph.D. uváděným za jménem.

V roce 2002 získal Osvědčení o způsobilosti podle § 17 zákona ČNR
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
(zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu US č. 30/1998 Sb.)

Od roku 2003 je členem České asociace veterinárních lékařů volně žijících
zvířat a zvířat zoologických zahrad (Czech Association of Zoo and Wildlife
Veterinarians - CAZWV). Je členem České asociace veterinárních lékářů malých zvířat (ČAVLMZ
).

Od roku 2004 je členem Komory veterinárních lékařů České republiky a působí jako soukromý veterinární lékař
se zaměřením na choroby exotických zvířat, plazů, Zoo zvířat a volně žijících zvířat.